RYBÁRSKY PORIADOK na súkromnom rybníku CARPODROM

 1. Rybolov v rybníku je možný nepretržite.
 2. Rybolov je možný výlučne s platným rybárskym lístkom, ktorý je možný zakúpiť u porybného.
 3. S jedným rybárskym lístkom môže rybárčiť iba jeden rybár.
 4. Rybolov v rybníku je povolený iba vtedy, ak rybár má pri sebe povinnú výbavu, t.j. podložku pod rybu, antiseptik spray, uvoľňovač hákov a podberák s hustými očkami vhodnej veľkosti.
 5. Povinnú výbavu v obmedzenom počte si možno zapožičať u porybného za úhradu podľa platného cenníka.
 6. Na rybníku je povolené zavážanie návnady alebo krmiva vlastnými zavážacími loďkami.
 7. Kapra uloveného nad 12 kg, je rybár povinný nahlásiť porybnému za čo mu prináleží odmena v hodnote 12 hodinového denného lístka na 3 udice bez ryby.
 8. Nad v rybárskom lístku uvedeného počtu rýb, t.j. kapre a ostatné biele ryby, je možné si ďalšie kapre do 3,5 kg a ostatné biele ryby zakúpiť u porybného podľa platného cenníka.
 9. Okrem kaprov do 3,5 kg a ostatných bielych rýb, je prísne zakázané nechať si pre vlastnú potrebu akúkoľvek rybu.
 10. Každú rybu, ktorú si rybár chce nechať pre vlastnú potrebu, je povinný bez meškania po ulovení nahlásiť porybnému.
 11. Povinnosťou každého rybára je šetrná manipulácia s rybou!
 12. Hákom spôsobenú ranu, ako aj ostatné povrchové rany na rybe treba povinne sterilizovať.
 13. Hrubé, nezodpovedné zaobchádzanie s rybou má za následok okamžité vylúčenie z rybníka.
 14. Po skončení rybolovu (pred opustením objektu rybníka) ulovené ryby treba ukázať porybnému a zakúpený denný lístok vrátiť porybnému, rybár zásadne objekt opúšťa cez vstup.
 15. Rybárske miesto a okolie treba udržovať v čistote a prípadné odpadky treba odpratať, resp. hodiť do koša.
 16. Čistenie rýb je povolené len na vyznačených miestach po nahlásení porybnému.
 17. Motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených, vjazd motorovým vozidlom na breh rybníka je zakázaný.
 18. Je prísne zakázané do priestorov rybníka doniesť bojového psa (plemena).
 19. Zakladanie ohňa je povolené len na vyhradených miestach.
 20. Na území celého rybníka je zakázané rušenie ostatných rybárov nedôstoj-ným správaním, nadmerným hlukom alebo rušenie ostatných iným spôsobom, nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.
 21. Rybársky (drevený) domček môže prenajímať výlučne rybár na účel rybolovu na základe zakúpeného rybárskeho lístku.
 22. V prípade závažného porušenia týchto podmienok bude rybár vyhostený a musí nahradiť spôsobenú škodu.

Želáme Vám úspešný rybolov a príjemný oddych!

Kontakt

Carpodrom
Kamenný Most
GPS súradnice: S 47,85175° V 18,66587°

prenájom domčekov: +421 907 050 454
informácie o jazere: +421 907 027 345