Kontakt

Carpodrom
Kamenný Most

prenájom domčekov: +421 907 050 454
informácie o jazere: +421 907 027 345