RYBÁRSKY PORIADOK na súkromnom rybníku CARPODROM

 1. Rybolov v rybníku je možný nepretržite. Lov prívlačou je zakázaný.
 2. Rybolov je možný výlučne s platným rybárskym lístkom, ktorý je možný zakúpiť si u správcu rybníka.
 3. S jedným rybárskym lístkom môže loviť ryby iba jeden rybár.
 4. Rybolov v rybníku je povolený iba vtedy, ak rybár má pri sebe povinnú výbavu, t.j. podložku pod rybu,dezinfekčný roztok, uvoľňovač háčikov a podberák s hustými očkami vhodnej veľkosti.
 5. Povinnú výbavu v obmedzenom počte si možno zapožičať u správcu rybníka za úhradu podľa platného cenníka.
 6. Na rybníku je zakázané používanie akýchkoľvek vlastných člnov, okrem zavážacích lodiek na diaľkové ovládanie.
 7. Po dohode so správcom rybníka, je možné zapožičanie si člna výlučne len za účelom vytýčenia si vlastnej bójky, ktorý je následne potrebné vrátiť správcovi rybníka.
 8. Kŕmenie a zavážanie návnady je povolené výlučne len vlastnými zavážacími loďkami na diaľkové ovládanie, kobrou a nahadzovaním rybárskym prútom. Akýkoľvek iný spôsob kŕmenia na jazere je zakázaný!
 9. Kukuricu ako návnadu je možné použiť, avšak kŕmenie s ňou je zakázané.
 10. Kapra uloveného nad 12 kg, je rybár povinný nahlásiť správcovi rybníka za čo mu prináleží odmena v hodnote 12 hodinového denného lístka na 3 udice bez ryby.
 11. Nad v rybárskom lístku uvedeného počtu rýb, t.j. kaprov a ostatné biele ryby, je možné si ďalších kaprov do 3,5 kg a ostatné biele ryby zakúpiť u správcu rybníka podľa platného cenníka.
 12. Okrem kaprov do 3,5 kg a ostatných bielych rýb, je prísne zakázané nechať si pre vlastnú potrebu akúkoľvek rybu.
 13. Každú rybu, ktorú si rybár chce nechať pre vlastnú potrebu, je povinný bez meškania po ulovení nahlásiť správcovi rybníka.
 14. Povinnosťou každého rybára je šetrná manipulácia s rybou!
 15. Háčikom spôsobenú ranu, ako aj ostatné povrchové rany na rybe treba povinne ošetriť dezinfekčným roztokom.
 16. Hrubé, nezodpovedné zaobchádzanie s rybou má za následok okamžité vylúčenie z rybníka.
 17. Po skončení rybolovu (pred opustením objektu rybníka) ulovené ryby treba ukázať správcovi rybníka, vráti mu zakúpený denný lístok, pričom každý rybár zásadne objekt opúšťa cez vstup.
 18. Rybárske miesto a okolie treba udržovať v čistote a prípadné odpadky treba odpratať, resp. hodiť do koša.
 19. Čistenie rýb je povolené len na vyznačených miestach po nahlásení správcovi rybníka.
 20. Motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených, vjazd motorovým vozidlom na breh rybníka je zakázaný.
 21. Je prísne zakázané do priestorov rybníka priniesť psov, ktorí sa radia medzi bojové plemená.
 22. Zakladanie ohňa je povolené len na vyhradených miestach.
 23. Na území celého rybníka je zakázané rušenie ostatných rybárov nedôstoj-ným správaním, nadmerným hlukom alebo rušenie ostatných iným spôsobom, nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.
 24. Na celom rybníku je zakázané kúpanie!
 25. Rybársky (drevený) domček môže prenajímať výlučne rybár na účel rybolovu na základe zakúpeného rybárskeho lístku.
 26. V prípade závažného porušenia týchto podmienok bude rybár vyhostený a musí nahradiť spôsobenú škodu.
 27. Príchod do domčekov je od 13:00 h, domčeky je potrebné opustiť do 11:00 h.

Želáme Vám úspešný rybolov a príjemný oddych!

 

 

123 movies
google maps website embed